Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk dojki

Karcinom dojke najčešći je karcinom kod žena u Hrvatskoj. 

Karcinom dojke zloćudna je novotvorina žlijezdanog tkiva dojke. Uzrok mu je većinom nepoznat, no poznati su brojni rizični čimbenici koji utječu na pojavnost ovog raka. To su: dob, rana menarha (prva menstruacija prije 12-te godine života), kasna menopauza (nakon 50-te godine života), nerađanje ili rađanje poslije 30-te godine života, pojavnost raka dojke i/ili raka jajnika kod bližih srodnika, prethodna bolest dojke. Povećani rizik za rak dojke vezan je i uz određene životne navike kao što su prehrana bogata masnoćama i šećerima, pretilost, povećana konzumacija alkohola, pušenje, izloženost radioaktivnom zračenju. 5-10% svih karcinoma dojke su nasljedni a najpoznatije mutacije koje povećavaju rizik od nastanka karcinoma dojke, kao i nekih drugih karcinoma, su BRCA 1 i BRCA 2 mutacije.

Redovitim pregledima ovaj karcinom može se otkriti u ranoj fazi bolesti te izliječiti. Samopregled dojki prvi je korak u prevenciji karcinoma dojke. Svaka žena treba sama sebe redovito pregledavati a upute su navedene u linku. Ultrazvuk i mamografija radiološke su pretrage kojima pregledavamo dojku i sve suspektne promjene u njoj koje se šalju na daljnju citološku i patohistološku analizu punkcijom ili biopsijom nađene tvorbe. U dijagnostičkom algoritmu bolesti dojke uvelike nam pomaže i magnetska rezonanca dojki koja se preporuča svih ženama iza 30te godine čija majka ili sestra imaju karcinom dojke. Kombinacija ovih triju dijagnostičkih metoda znatno povećava točnost dijagnosticiranja dobroćudnih i zloćudnih bolesti dojke.

Ultrazvuk je radiološka dijagnostička metoda koja koristi zvuk visoke frekvencije. Smatra se potpuno neškodljivom metodom, pri čemu nema izlaganja ionizirajućim zračenjima. Ultrazvuk je metoda izbora za prikaz dojki u žena mlađe životne dobi te bitna pomoćna metoda koja se nastavlja na mamografiju. Kombinacijom mamografije i ultrazvuka dobivaju se pouzdaniji rezultati.
U žena mlađih od 40 godina, mamografija se u pravilu ne preporučuje kao rutinska pretraga. U ovoj dobnoj skupini može se jednom godišnje učiniti ultrazvučni pregled dojki. Međutim, kod žena u kojih postoji sumnja na neku zloćudnu pojavu u dojci, mamografiju kao i magnetsku rezonancu ipak valja učiniti, bez obzira na životnu dob.

Za pretragu nije potrebna nikakva posebna priprema, te se može napraviti u svakoj fazi ciklusa. Ipak, najbolja je vizualizacija u prvoj fazi menstruacijskog ciklusa (ukoliko pacijentica ima menstruacijski ciklus i nije na oralnoj hormonskoj kontracepciji) pa ako je pretraga preventivna i rutinska dobro ju je tada planirati.

Izvor: Poliklinika Pintarić