Pravila privatnosti

Ova pravila o privatnosti (U nastavku "pravila") objašnjavaju kako Female d.o.o., Frane Alfirevica 7, 23000 Zadar (dalje u tekstu: "Trgovac") prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Trgovcu dostupni korištenjem web stranice: www.voolvaofficial.com

Zaštita kupaca i poštivanje vaše privatnosti nam je na prvom mjestu. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti.

Za osobne podatke koje prikupljamo, Trgovac je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju. 

Trgovac kao pružatelj usluga web stranice www.voolvaofficial.com zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka. Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke: 

Female d.o.o., Frane Alfirevica 7, 23000 Zadar

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na: gdpr@voolvaofficial.com

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca web stranice www.voolvaofficial.com odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama web stranice www.voolvaofficial.com.

Trgovac kao pružatelj usluga web stranice www.voolvaofficial.com pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Female d.o.o., Frane Alfirevica 7, 23000 Zadar (Trgovac) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci web stranice www.voolvaofficial.com da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Trgovac prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor. 

Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na web stranici www.voolvaofficial.com, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

 

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Trgovac putem Internet stranice www.voolvaofficial.com?

 

Prilikom registracije Kupca na www.voolvaofficial.com stranici, Trgovac će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.

Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama www.voolvaofficial.com Internet stranice, Trgovac će od  budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to e-mail adresu.

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na web stranicu www.voolvaofficial.com, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. 

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i www.voolvaofficial.com stranicama koje su vam prikazane. Trgovac preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun web stranice www.voolvaofficial.com. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou). 

 

U koju svrhu Trgovac prikuplja i obrađuje osobne podatke?

 

Trgovac prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju ovoj web stranici, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

Trgovac prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti www.voolvaofficial.com web stranicu. Niti jedan dio web stranice www.voolvaofficial.com nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

 

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

 

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na web stranici www.voolvaofficial.com.  

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka, te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@voolvaofficial.com.

 

S kojim primateljima Trgovac dijeli osobne podatke?

 

Trgovac neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju. Trgovac će podijeliti osobne podatke Kupca s:

  • Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, moguće je da paket mu neće biti uručen.

 

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja kreditnim i debitnim karticama


Trgovac u trenutku plaćanja na web stranici www.voolvaofficial.com, kao uvjet plaćanja proizvoda kreditnim ili debitnim karticama, traži privolu Kupca za aktivaciju procesa plaćanja putem trgovačkog društva CORVUS INFO d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod CORVUS INFO d.o.o., Buzinski prilaz 10, Zagreb, koji te podatke pohranjuje u skladu s PCI DSS certifikacijom, najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

Trgovac ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate kartica. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od strane CORVUS INFO d.o.o. na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja. Osobni podaci pohranjeni kod CORVUS INFO d.o.o. brišu se odmah nakon što je proces procesiranja i naplate kartica završen osim kod opcije „Kupi odmah“. 


Opcija „Kupi odmah“ je opcija u kojoj Kupac daje posebnu privolu „klikom“ na posebno označeno polje „Zapamti moje podatke“ čime pristaje na aktiviranje ove opcije koja mu omogućava da ne unosi prilikom svake kupnje svoje podatke već to uz njegovu privolu radi sustav CORVUS INFO d.o.o. Kupac u svakom trenutku ima mogućnost obrisati pohranjene podatke u ovoj opciji „Kupi odmah“ jednostavnim klikom na ikonu „Bin“ pored kriptiranog broja kartice na stranici Plaćanja, nakon čega će spremljeni podaci biti izbrisani od strane CORVUS INFO d.o.o. te će Kupac prilikom sljedeće kupnje ponovno unositi podatke samostalno.  

Trgovac obavještava Kupca vezano uz gornju privolu na „Kupi odmah“ da CORVUS INFO d.o.o. ne pohranjuje sigurnosni kod (CVV) s (debitne, kreditne) kartice Kupca. CVV je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj koji Kupac zasebno upisuje prilikom procesa plaćanja karticom. Taj broj će Kupac i dalje sam unositi kao dodatnu sigurnosnu provjeru. Trgovac stoga upozorava Kupca da brine o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

 

Trgovac pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca web stranice www.voolvaofficial.com na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade.  To je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Trgovac pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

 

Pristup i ispravak osobnim podacima

 

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj račun“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s Trgovcem. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Trgovca cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-maila na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka www.voolvaofficial.com.

 

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

 

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@voolvaofficial.com i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Trgovca putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

 

Pravo na prigovor

 

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@voolvaofficial.com. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

 

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Trgovca odvija sigurnim protokolom. 

Zaštitu podataka Trgovac uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Trgovac provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s web stranice www.voolvaofficial.com te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

 

Izmjena Izjave o privatnosti

 

Ovu Izjavu o privatnosti, Trgovac može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na www.voolvaofficial.com web stranici. Zato Trgovac poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi ovu web stranicu.

Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici  www.voolvaofficial.com. Nastavak uporabe navedene web stranice od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

 

Pravila o postupanju s „kolačićima“

 

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na www.voolvaofficial.com web stranici na razne načine npr. kako bi navedena web stranica funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. 


Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:

Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. www.voolvaofficial.com koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete www.voolvaofficial.com.


Kolačić od prve strane - Oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane - Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).

Ovi kolačići nisu postavljeni od strane www.voolvaofficial.com, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

 

Koje su Vam opcije dostupne?

 

U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate. Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na www.voolvaofficial.com web stranici.